Sparbanks­stiftelsen Upland

Sparbanksstiftelsen Upland är tillsammans med andra Sparbanksstiftelser en av huvudägarna i Swedbank. Vår viktigaste uppgift är att förvalta aktiekapitalet och arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden.

Vi vill hålla sparbanksrörelsen idéer levande. I dag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara sparbanksrörelsens grundläggande värderingar.

Verksamhetsområde

Sparbanksstiftelsen Upland bildades 1991 i syfte att främja och stödja samhällsnyttig verksamhet inom dåvarande Upsala Sparbanks verksamhetsområde som omfattade kommunerna, Uppsala, Tierp och Östhammar samt numera även Knivsta kommun. Sparbanksstiftelsen Upland finansierar sin verksamhet genom utdelning på sitt ägande av aktier i Swedbank.

Stiftelsens syfte är att lyfta fram Sparbanksidén och bidra till lokal och regional utveckling genom engagemang och ekonomiskt stöd.

Tillsammans ger vi tillbaka

Avkastningen från aktierna kan användas till ekonomiskt stöd för projekt inom områdena Utbildning, Kultur, Näringsliv och Idrott. Stiftelsens och Swedbanks nära samarbete inom olika projekt visar på ett gemensamt samhällsengagemang och en vilja att göra skillnad.

Styrelse och huvudmän

Styrelsen i Sparbanksstiftelsen Upland för år 2023

Margareta Widén Berggren

Ordförande
Björkvägen 29
747 42 Gimo
070-560 38 90
margareta.widen-berggren(a)osthammar.se

Paul Sandberg

Vice ordförande
Klockarbacksvägen 32

748 32 Österbybruk
070-587 14 35
paul.sandberg(a)telia.com

Bengt-Olov Eriksson

Tierps kommun
815 80 Tierp
0293-21 82 16
070-634 82 16
bengt-olov.eriksson(a)tierp.se

Gunnar Hedberg

Nämndemansvägen 8
757 52 Uppsala
070-824 86 44
gunnar.hedberg(a)uppsala.se

Sofie Skaränger

Solskensgatan 11
754 31 Uppsala
073-346 06 64
sofie.skaranger(a)jobbet.se

Anders Eriksson

Kansli
Årstagatan 23B
754 34 Uppsala
018-25 67 83
070-689 47 03
stiftelsen.upl(a)telia.com

Huvudmän för Sparbanksstiftelsen Upland för år 2023

Agneta Gille
Uppsala
Bengt Westman
Uppsala
Calle Åkerstedt
Uppsala
Gunnar Hedberg
Uppsala
Hilde Klasson
Uppsala
Lena Hartwig
Uppsala
Liv Hahne
Uppsala
Margit Borgström
Uppsala
Niclas Malmberg
Uppsala
Sofie Layani
Uppsala
Sofie Skaränger
Uppsala
Stefan Hanna
Uppsala
Ulrik Wärnsberg
Uppsala
Göran Nilsson
Knivsta
Pernilla Jansdotter
Tierp
Bengt-Olov Eriksson
Tierp
Sara Sjödahl
Tierp
Bertil Alm
Östhammar
Lennart Owenius
Östhammar
Margareta Widén Berggren
Östhammar
Paul Sandberg
Östhammar
Josefin Nilsson
Östhammar