Tillsammans ger vi tillbaka

Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande.
I dag betyder det bland annat att upplysa om sparandets
betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för
att bevara sparbanksrörelsens grundläggande värderingar.