Bidrag


Sparbanksstiftelsens uppdrag och syfte

I stiftelsens huvuduppdrag som ägare ingår att främja sparsamhet och verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att bankverksamheten ska vara en effektiv konkurrent på finansmarknaden.

Sparbanksstiftelsen Upland får, vid sidan av sitt huvuduppdrag, främja utbildning, kultur, näringsliv och idrott. Prövning och utdelning av bidrag sker i nära samarbete med stiftelsens huvudmän.

Ansökan

Handläggning av ansökan görs av stiftelsens styrelse i nära samarbete med lokal sparbank och stiftelsens huvudmän. Inriktningen och prioriteringen är för 2021 främst sparandeprojekt för ungdomar och informationsträffar angående digitalisering.  Några viktiga projekt just nu är Ung Ekonomi, Ung Företagssamhet och projekt för 8-e klasser (Framtidskoll).


Bidragspolicy 2021

Bidrag, upp till max. 50 000 kr, kan sökas från stiftelsen om ändamålet avser följande områden:

Utbildningsinsatser:

Projekt som förväntas påverka lokal eller regional utveckling och tillväxt i positiv riktning.
Insatser som syftar till att främja sparsamhet och belysa betydelsen av aktivt sparande.

Kulturprojekt:

Särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen.

Näringslivsprojekt:

Särskilt projekt som stödjer skapandet av arbetstillfällen främst för ungdomar och invandrare samt projekt som syftar till hushållning av naturresurser och skonsam miljöpåverkan.

Idrottsprojekt:

Särskilt projekt som involverar barn och unga människor i främst lagidrott i alla former.


Några prioriteringar som vi anser är viktiga

 • Projekt som syftar till någon form av utveckling inom sitt område.
 • Projekt som är tidsbegränsade och har tydliga formulerade mål.
 • Projekt som involverar barn och unga.
 • Projekt som visar hur en tydlig utvärdering kommer att ske.
 • Projekt där den sökande gör en betydande egen insats.
 • Projekt som ger positiv goodwill till banken och stiftelsen.


Bidrag lämnas inte till projekt

 • Utanför stiftelsens verksamhetsområde som idag omfattar Uppsala, Knivsta, Tierp och Östhammars kommuner.
 • Med enskilds vinstintresse.
 • Som normalt finansieras med skattemedel.
 • Som innehåller löpande driftskostnader.
 • Politiska, sociala eller välgörande ändamål.
 • Fysiska personer, (såvida stiftelsen inte utlyst särskilt stipendium).