Bidrag


Sparbanksstiftelsens uppdrag och syfte

I stiftelsens huvuduppdrag som ägare ingår att främja sparsamhet och verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att bankverksamheten ska vara en effektiv konkurrent på finansmarknaden.

Sparbanksstiftelsen Upland får, vid sidan av sitt huvuduppdrag, främja utbildning, kultur, näringsliv och idrott. Prövning och utdelning av bidrag sker i nära samarbete med stiftelsens huvudmän.

Ansökan

Handläggning av ansökan görs av stiftelsens styrelse i samarbete med Swedbank lokal bank och stiftelsens huvudmän. Inriktning och prioritering för 2024 är fortfarande sparandeprojekt för barn och ungdomar men också ett nytt fokus på olika projekt inom hållbarhet såsom social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och inte minst hållbar miljö och klimat. Några viktiga projekt just nu är ung ekonomi tillsammans med Swedbank och projektet Framtidskoll som drivs i nära samarbete med Ung företagsamhet UF.


Bidragspolicy 2024

Bidrag, upp till max. 50 000 kr, kan sökas från stiftelsen om ändamålet avser följande områden:

Utbildningsinsatser:

Projekt som i sitt koncept förväntas påverka lokal och/eller regional hållbar tillväxt med hänsyn till klimat & miljö, socialt och ekonomiskt.
Insatser som syftar till att främja sparsamhet och belysa betydelsen av ett aktivt och hållbart sparande.

Kulturprojekt:

Särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen.

Näringslivsprojekt:

Särskilt projekt som stödjer integration och jämlikhet och projekt som syftar till hushållning av naturresurser och skonsam miljöpåverkan.

Idrottsprojekt:

Särskilt projekt som involverar barn och unga människor i främst lagidrott i alla former.


Några prioriteringar som vi anser är viktiga

 • Innovativa och hållbara lösningar som utvecklar produkter eller branscher.
 • Projekt med tydlig miljöprofil som bidrar till minskat tryck på klimatet.
 • Projekt med tydlig målbild, begränsade i tid och som är lätt att utvärdera.
 • Projekt som involverar barn och ungdomar.
 • Projekt där sökande gör en betydande egen insats.
 • Projekt som ger positiv goodwill till banken och stiftelsen.


Bidrag lämnas inte till projekt

 • Utanför stiftelsens verksamhetsområde som idag omfattar Uppsala, Knivsta, Tierp och Östhammars kommuner.
 • Med enskilds vinstintresse.
 • Som normalt finansieras med skattemedel.
 • Som innehåller löpande driftskostnader.
 • Politiska, sociala eller välgörande ändamål.
 • Fysiska personer, (såvida stiftelsen inte utlyst särskilt stipendium).