Verksamhetsområde

Sparbanksstiftelsen Upland bildades 1991 i syfte att främja och stödja samhällsnyttig verksamhet inom dåvarande Upsala Sparbanks verksamhetsområde som omfattade kommunerna, Uppsala, Tierp och Östhammar samt numera även Knivsta kommun. Sparbanksstiftelsen Upland finansierar sin verksamhet genom utdelning på sitt ägande av aktier i Swedbank.

Stiftelsens syfte är att lyfta fram Sparbanksidén och bidra till lokal och regional utveckling genom engagemang och ekonomiskt stöd.

 

Tillsammans ger vi tillbaka

Avkastningen från aktierna kan användas till ekonomiskt stöd för projekt inom områdena Utbildning, Kultur, Näringsliv och Idrott. Stiftelsens och Swedbanks nära samarbete inom olika projekt visar på ett gemensamt samhällsengagemang och en vilja att göra skillnad.