Stiftelsen

 

Sparbanksstiftelsen Upland är tillsammans med andra Sparbanksstiftelser en av huvudägarna i Swedbank. Vår viktigaste uppgift är att förvalta aktiekapitalet och arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden.

Vi vill hålla sparbanksrörelsen idéer levande. I dag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara sparbanksrörelsens grundläggande värderingar.