Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Stiftelsen lagrar information om en ansökan, vare sig den bifallits eller avslagits, på ADB-medium. Varje sökande har rätt att på begäran ta del av den lagrade informationen och också få rättelse av ev. felaktiga uppgifter. Stiftelsen publicerar vissa bidrag bland annat i sin årsredovisning och på Internet.