Ansvarsbegränsningar

Vi kan inte garantera att informationen på Sparbanksstiftelsen Uplands webbplats är fullständig eller riktig. Uppgifter om priser, räntor, skattesatser med mera samt lagregler och andra bestämmelser kan ha ändrats så att det påverkar det som sägs på stiftelsens webbplats. Förekommande beräkningsexempel avser att illustrera hur utfallet blir vid vissa givna förutsättningar. Du kan inte utgå ifrån att samma förutsättningar gäller för dig.
Externa länkar kan ändras utan stiftelsens vetskap. Stiftelsen påtar sig inte något ansvar för den information, de beräkningar eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.