Sparbanksstiftelsen Upland finansierar sin verksamhet genom utdelning på sitt ägande av aktier i Swedbank. Stiftelsens syfte är att lyfta fram sparbanksidén och bidra till lokal och regional utveckling genom engagemang och ekonomiskt stöd. Läs mer